Monday, October 6, 2014

John Rae sweeps Our Hero into the Polish Times

You can read the whole story of John Rae at Westminster Abbey by clicking here -- but only if you read Polish. Me, I can read, in the highlight paragraph, not just my own name but the book title Fatal Passage. I find this noteworthy because we have two grandchildren, ages five and two, who speak excellent Polish (for their ages). Or so I am told. Here you go . . .
We wtorek w Kaplicy św. Jana Ewangelisty w opactwie westminsterskim odsłonięty zostanie kamień upamiętniający Rae. Jako symbol pojednania kamień umieszczono pod wielkim popiersiem Franklina. W uroczystości wezmą udział zarówno potomkowie Rae, jak i Franklina, a także Ken McGoogan, autor książki "Fatal Passage", która przyczyniła się do przywrócenia szkockiemu odkrywcy należnej mu chwały. Wielebny John Hall, opat Westminster, przyznał, że ma nadzieję, że kamień zakończy dysputę. - Cieszymy się na to pojednanie - powiedział. Dodał, że spodziewa się "ożywionych debat" na temat tego, który z podróżników jako pierwszy przepłynął Przejście Północno-Zachodnie. W tej dyskusji opactwo nie opowie się po żadnej ze stron.

No comments: